Promotion

โปรโมชั่นวาเลนไทน์นี้เปลี่ยนตัวเองเป็นตัวแม่

14,900.00 Bath
ปกติ 45,900.00 Bath

วันวาเลนไทน์💕เปลี่ยนตัวเองเป็น #ตัวแม่
ด้วยโปรเอาใจให้คุณพร้อมเป็นตัวแม่อย่างสมมง
.
จิรกร คลินิก จัดคู่พิเศษ สำหรับวันวาเลนไทน์
#เสริมจมูก #ตัดปีกจมูก #เสริมคาง

เสริมจมูก➕ตัดปีกจมูก
ราคาพิเศษเพียง 14,900 บาท จากปกติ 45,900 บาท
เสริมจมูก➕เสริมคาง
ราคาพิเศษเพียง 15,900 บาท จากปกติ 49,900 บาท

** ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2566