ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จิรกรคลินิก มุ่งมั่นการให้บริการด้านศัลยกรรมความงาม การปรับรูปหน้า และดูแลผิวพรรณอย่างครบวงจร โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนาน การันตีได้จากเคสรีวิวกว่า 10,000 เคส ++ภายใต้คอนเซ็ปต์การตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยยึดถือความปลอดภัยในทุกงานบริการเป็นสำคัญ ครบครันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการตกแต่งศัลยกรรมที่ได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 5 คน จากจำนวน 450 คนทั่วประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกบริการ ใส่ใจในรายละเอียด พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบวิเคราะห์ปัญหาแบบรายบุคคล และดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางจนถึงการติดตามผลหลังการรักษาอีกทั้ง เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเท่านั้น จึงจะนำมาให้บริการที่ จิรกรคลินิก ดังนั้น มั่นใจได้ว่า สวยอย่างปลอดภัยในครั้งเดียว

Play Video

We are proud to announce that our beauty clinic has received recognition for our exceptional services and commitment to delivering the best results for our clients. Our dedicated team of experts have been awarded for their outstanding work in the field of beauty and cosmetic treatments. We strive to always exceed our clients’ expectations and this award is a testament to our unwavering commitment to providing top-notch care and results. Book your appointment now to experience the best in beauty and wellness

Dr.john

Meet our highly skilled and experienced team of beauty specialists. Our lead doctor is a board-certified dermatologist with extensive training and expertise in the latest cosmetic procedures.

Dr.john

With a passion for helping patients feel confident and beautiful, our doctor approaches every treatment with a personalized touch and attention to detail. From facials to complex surgeries, our doctor and team are committed to delivering the best possible outcomes for our clients.

Dr.john

Our doctors are board-certified and have undergone extensive training to bring you the best in beauty and cosmetic treatments.